5 เทคนิคแนะนำในการเลือกบริษัทกำจัดปลวก

เมื่อใดที่บ้านของคุณเกิดปัญหาเรื่องปลวกขึ้น คุณย่อมคิดถึงบริษัทกำจัดปลวกที่จะเป็นผู้ช่วยด้านการกำจัดทั้งปลวกและแมลงกวนใจภายในบ้าน แต่ถ้าคุณต้องการบริษัทที่สามารถแก้ไขปัญหาปลวกให้คุณได้จริง ไม่หลอกลวง ไม่ใช้สารเคมีอันตรายจนอาจเกิดปัญหาภายในบ้านของคุณได้ ลองมาดู 5 เทคนิคแนะนำการเลือกบริษัทเพื่อกำจัดปลวกคุณภาพดังต่อไปนี้

1. เลือกจากประสบการณ์

            เรื่องแรกที่คุณควรดูเมื่อคุณต้องการเลือกบริษัทกำจัดปลวก คือ เรื่องของประสบการณ์ เพราะถ้าบริษัทที่คุณเลือกมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้ามาเป็นจำนวนมาก คุณก็จะสามารถตรวจสอบผลงานของบริษัทนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น ทั้งยังทำให้คุณรู้สึกถึงความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ยิ่งมีประสบการณ์ยาวนานตั้งแต่ 5-10 ปีขึ้นไป มีสถานที่ตั้งของบริษัทชัดเจนและตั้งอยู่ในจุดนั้นมาเป็นเวลานาน พร้อมไปด้วยผลงานจากทั้งบริษัทใหญ่หรือบ้านเรือนอีกเป็นจำนวนมากก็จะยิ่งทำให้คุณสามารถจ้างเพื่อกำจัดปลวกได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

2. ดูความน่าเชื่อถือจากใบประกอบการ

            ใบประกอบการถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของผู้ที่ทำธุรกิจ ดังนั้นถ้าคุณต้องการจ้างบริษัทรับกำจัดปลวกที่มีคุณภาพ คุณต้องขอดูใบอนุญาตประกอบการที่ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองบริษัท, ใบขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ เช่น เอกสาร ภพ. 20 , ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 , ใบรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา หรือการมีเอกสารรับรองว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการด้านกำจัดแมลงและปลวกโดยเฉพาะ เป็นต้น

3. มีขั้นตอนที่ปลอดภัย

            ก่อนที่คุณจะตกลงว่าจ้างบริษัทรับกำจัดปลวกแห่งใดแห่งหนึ่ง คุณควรสอบถามถึงขั้นตอนการทำงาน ถ้าสามารถแจงขั้นตอนการทำงานได้อย่างถูกต้องและเมื่อพิจารณาดูแล้วมีความปลอดภัย คุณก็จะสามารถจ้างได้อย่างมั่นใจ โดยจะต้องมีนโยบายด้านความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า เช่น มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยกับสิ่งแวดล้อม, การฉีดพ่นต้องเป็นสารเคมีที่ถูกประเมินมาแล้วว่าไม่เสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพของคนในครอบครัวและสัตว์เลี้ยง, มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายชัดเจน และมีการเลือกใช้สารเคมีที่ถูกต้องในระดับสากล โดยจะต้องแจ้งเรื่องสารเคมีกับขั้นตอนการทำงานให้กับลูกค้าไว้อย่างชัดเจน

4. เครื่องมือได้มาตรฐาน

            เครื่องมือทุกชิ้นที่จะใช้ในการกำจัดปลวกจะต้องได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบอยู่เสมอ ไม่เสียหายหรือชำรุดมากเกินไป เมื่อถึงวันกำจัดปลวกและมีการขนเครื่องมือต่างๆ ที่จะใช้งานมาด้วย คุณจะต้องสังเกตว่าเครื่องมือเหล่านั้นเก่ามากจนเกินไปหรืออยู่ในสภาพชำรุดหรือไม่ เมื่อเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ควรสอบถามทางบริษัทก่อนการใช้บริการ เพื่อให้ทางบริษัทเปลี่ยนเครื่องมือใหม่หรือชี้แจงใดๆ ที่จะทำให้คุณมั่นใจขึ้น เพราะถ้าปล่อยไปการฉีดปลวกอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

5. มีความรู้เฉพาะด้าน

          บริษัทกำจัดปลวกและแมลงที่ดี ควรจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้เฉพาะด้านของการกำจัดทั้งปลวกและแมลงมาโดยเฉพาะ เพื่อที่จะขุดรากถอนโคนปลวกไม่ให้กลับมากวนใจลูกค้าอีกครั้งหรือมีการแนะนำอย่างถูกต้องแก่ลูกค้า ซึ่งผู้ที่พูดคุยและให้คำแนะนำลูกค้าหรือแม้แต่คนที่มาฉีดปลวก ก็ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ถูกต้องทั้งหมด

ถ้าคุณต้องการบริษัทกำจัดปลวกที่ตรงต่อความต้องการของคุณและมีความน่าเชื่อถือ สามารถสร้างความมั่นใจให้คุณได้ ควรพิจารณาดูจากทั้ง 5 ข้อนี้และพูดคุยกับทางบริษัทให้ดี เพราะการกำจัดปลวกแต่ละครั้งนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูง ซึ่งถ้าคุณสามารถกำจัดปลวกได้อย่างหมดจด ราคาที่เสียไปก็ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก